GMORS

Trách nhiệm xã hội & Chính sách về An toàn, sức khỏe và môi trường

EHS Policy
Chính sách về An toàn, Sức khỏe và Môi trường

GMORS là nhà sản xuất đệm cao su quốc tế. Ngoài việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng bằng sản phẩm, chất lượng và dịch vụ tốt nhất, chúng tôi cống hiến để tạo ra một nơi làm việc thân thiện với môi trường, an toàn và lành mạnh cho nhân viên và cho tương lai bền vững của chúng tôi.

 • Tuân thủ luật pháp và quy định của quốc gia và quốc tế về chính sách môi trường, an toàn và sức khỏe.
 • Thực hiện các hoạt động liên quan đến tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, nhằm thúc đẩy sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực.
 • Hướng tới mục tiêu “không để xảy ra tai nạn” thông qua việc tập trung cải thiện môi trường làm việc và quản lý.
 • Thực hiện giáo dục và các hoạt động về vấn đề ESH; điều này nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức của nhân viên về tai nạn, kiểm soát rủi ro, quản lý sức khỏe, ngăn ngừa ô nhiễm và khả năng ứng phó khẩn cấp.
 • Luôn kết nối với nhân viên GMORS, khách hàng, nhà cung cấp và nhà thầu trong vấn đề ESH và cùng nhau hướng tới hiệu quả quản lý ESH tốt hơn.

CSR
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Trên tinh thần cải tiến liên tục và hướng tới tương lai, chúng tôi đã thành lập Tổ chức Giáo dục và Từ thiện GMORS vào năm 2014 để tăng cường phúc lợi cho các nhóm thiệt thòi về kinh tế hoặc xã hội, chẳng hạn như trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn tuổi và người thiểu số khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần. Ngoài ra, còn vì quyền và lợi ích của phụ nữ, cung cấp cứu trợ xã hội và khuyến khích công tác xã hội, tình nguyện viên, tổ chức xã hội, giáo dục và phát triển cộng đồng và nghiên cứu học thuật nhằm duy trì sự hài hòa xã hội và phát triển bền vững làm mục tiêu chính.

Các dự án phúc lợi công cộng được thúc đẩy bởi quỹ tín thác công cộng này như sau:

 • Người cao tuổi, khuyết tật, bệnh mãn tính và chi phí cho gia đình hoặc y tế của họ.
 • Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình đơn thân, trẻ em, thanh thiếu niên và phụ nữ được xã hội chăm sóc.
 • Người tị nạn, người nghèovà gia đình của họ.
 • Đóng góp hoặc tài trợ cho việc thúc đẩy phúc lợi xã hội, quyền của phụ nữ, gia đình đơn thân, người khuyết tật, trẻ em và thanh thiếu niên.
 • Quyên góp hoặc tài trợ cho công tác xã hội, dịch vụ tình nguyện, nhóm xã hội và phát triển cộng đồng.
 • Trao giải thưởng học sinh xuất sắc ở các trường công lập và tư thục 
 • Đóng góp cho các trường công lập và tư thục hoặc các tổ chức học thuật cho chất lượng giáo dục và phát triển học thuật.

Social Charity

TWD 37.83 million

welfare funds for low-income households, respect for the elderly on Double Ninth Festival, support for vulnerable groups.

Education and Academics

TWD 12.06 million

scholarships, funding for educational activities.

Annual public welfare projects

2024

 • Donating twenty-one 86-inch interactive screens for smart classrooms at Lukang Elementary School in Changhua County.

2023

 • Establishing a community care center in Dingnian, Fu Xing Township, Changhua County.
 • Supporting talent development in taekwondo at Fu Xing Junior High School in Changhua County.
 • Supporting talent development in soccer at Da Xing Elementary School in Fu Xing Township, Changhua County.
 • Supporting Guan Yu Elementary School in Fu Xing Township, Changhua County to promote the "Night Glow Angel Project".
 • Supporting the art class graduation exhibition at Lukang Junior High School in Changhua County.
 • Donating funds to support the "Blessed Lunch" program at Lukang High School in Changhua County.
 • Donating charitable funds to 9 social welfare organizations.
 • Providing scholarships to 17 schools to support students in need.

2022

 • Donating one baby stroller to Fu Xing Township Public Kindergarten in Changhua County.
 • Donating two rehabilitation buses to Changhua County.
 • Sponsoring a public charity road race event.
 • Donating funds to support the “Blessed Lunch” program at Lukang High School in Changhua County.
 • Supporting talent development in soccer at Da Xing Elementary School in Fu Xing Township, Changhua County.
 • Supporting talent development in athletics at Lukang Junior High School in Changhua County.
 • Supporting talent development in taekwondo at Fu Xing Junior High School in Changhua County.
 • Donating charitable funds to 7 social welfare organizations.
 • Providing scholarships to 17 schools to support students in need.

2021

 • Donating a ONE-SEVEN small chemical water tank truck to Lukang Fire Bureau in Changhua County.
 • Supporting talent development in soccer at Da Xing Elementary School in Fu Xing Township, Changhua County.
 • Supporting talent development in taekwondo at Fu Xing Junior High School in Changhua County.
 • Supporting talent development in soccer at Lu Dong Elementary School in Lukang Township, Changhua County.
 • Supporting talent development in baseball at Qianqiu Elementary School in Nantou County.
 • Donating charitable funds to 9 social welfare organizations.
 • Providing scholarships to 16 schools to support students in need.

2020

 • Donating one dragon boat to the “Lukang International Dragon Boat Championship.”
 • Sponsoring the reading program for teachers and students at Fu Xing Junior High School in Changhua County.
 • Donating funds for the blood donation event in Changhua County for the year 2020.
 • Supporting talent development in athletics at Lukang Junior High School in Changhua County.
 • Supporting talent development in sports class at Lu Ming Junior High School in Changhua County.
 • Supporting talent development in soccer at Da Xing Elementary School in Fu Xing Township, Changhua County.
 • Donating charitable funds to 8 social welfare organizations.
 • Providing scholarships to 25 schools to support students in need.

2019

 • Supporting talent development in athletics at Lukang Junior High School.
 • Supporting talent development in soccer at Da Xing Elementary School.
 • Supporting the participation of the dragon boat team from Fu Xing Junior High School in the "Kaohsiung International Dragon Boat Championship.
 • Supporting the participation of the soccer team from Da Xing Elementary School in the "Shizuoka Prefecture Soccer Championship" in Japan.
 • Supporting the participation of the soccer team from Wu Quan Junior High School in Taichung City in the "Italy International Championship."
 • Supporting the participation of Lukang High School in the "FLL(FIRST LEGO League) Australia World Robotics Championship."
 • Supporting the participation of the taekwondo team from Fu Xing Junior High School in the "Hualien Pacific Cup Taekwondo Championship."
 • Donating charitable funds to 8 social welfare organizations.
 • Providing scholarships to 20 schools to support students in need.

2018

 • Supporting talent development in soccer and table tennis at Guan Yu Elementary School in Fu Xing Township.
 • Supporting talent development in athletics at Lukang Junior High School.
 • Supporting the taekwondo team from Fu Xing Junior High School to participate in the "National Secondary School Championship."
 • Supporting talent development in soccer at Da Xing Elementary School in Fu Xing Township.
 • Supporting the soccer team from Wu Quan Junior High School in Taichung City to participate in international championships.
 • Donating charitable funds to 11 social welfare organizations.
 • Providing scholarships to 5 schools to support students in need.

2017

 • Supporting Fu Xing Junior High School's taekwondo team in the "National Secondary School Championship."
 • Supporting talent development in athletics at Lukang Junior High School.
 • Supporting soccer talent development at Da Xing Elementary School.
 • Supporting Fu Xing Junior High School's dragon boat team in the "Kaohsiung International Dragon Boat Championship."
 • Donating charitable funds to 9 social welfare organizations.
 • Providing scholarships to 6 schools to support students in need.

2016

 • Donating charitable funds to 8 social welfare organizations.
 • Providing scholarships to 7 schools to support students in need.

2015

 • Donating charitable funds to 5 social welfare organizations.
 • Providing scholarships to 7 schools to support students in need.

2014

 • Donating charitable funds to 5 social welfare organizations.