GMORS

Polyacrylate (ACM, PA)

Cao su Polyacrylates hay đơn giản là cao su acrylate là hợp chất polyme đồng trùng hợp của hai thành phần chính: xương sống (este axit monomeric của alkyl hoặc alkoxy) và chất hóa rắn. Vật liệu polyme trùng hợp (ACM) có khả năng chịu nhiệt và dầu cao tốt hơn so với vật liệu cao su nitrile (NBR). Nó cũng kháng oxy và ozon tốt ở nhiệt độ cao nhưng kém dẻo hơn so với NBR khi ở môi trường nước và nhiệt độ thấp. Vật liệu ACM đặc biệt có thể được cải thiện độ dẻo ở nhiệt độ -400C mà không ảnh hưởng tới khả năng chịu nhiệt và dầu của nó.

Phản ứng hóa rắn

Lưu hóa gốc amin và xà phòng kim loại

Các hợp chất ACM tiêu chuẩn được lưu hóa từ các phản ứng gốc hữu cơ và xà phòng kim loại.

Các đặc tính phổ biến khác

  • Polyacrylates thường được ứng dụng trong ngành tự động, đặc biệt là dầu hộp số tự động (ATF) và dầu trợ lực lái.

Thông tin chung

ASTM D 1418 chỉ định
ACM
Màu tiêu chuẩn
Đen
ISO/DIN 1629 chỉ định
ACM
Độ cứng
45-80 Shore A
ASTM D2000 / SAE J 200 Mã
DF, DH, EH
Giá
Trung Bình - Cao

Mức nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ thấp tiêu chuẩn
-15°C / -5°F
Nhiệt độ thấp hợp chất đặc biệt
-40C / -40°F
Nhiệt độ cao tiêu chuẩn
150°C / 302°F
Nhiệt độ cao hợp chất đặc biệt
175°C / 345°F

Hoạt động tốt trong môi trường…

  • Dầu khoáng (Dầu hộp số tự động và dầu trợ lực lái)
  • Ozone, thời tiết và không khí nóng

Hoạt động kém trong môi trường…

  • Cồn
  • Hydrocacbon thơm và clo hóa
  • Nước nóng và hơi nóng
  • Axit, alkalis và amines
  • Dầu phanh