GMORS

ParSeries®- Mechanical Seal

Parjet has become a leader in the sealing industry by providing a full range of sealing solutions. For every complex seal application, Parjet has a solution. 

Mechanical shaft seals are often an ideal sealing method. They provide the most suitable sealing method under many conditions especially high temperatures, high pressures, high viscosity (sediment), high speeds, large diameters, and many others. Most importantly, we have a highly technical mechanical seal providing and customizing the most optimal sealing solution for you.

Parjet has developed a series of mechanical seals and related products that are applied in chemical, oil refining, biotechnology, power plant, aerospace, and other industries. Combing the professional advanced techniques from around the world, our team provides diagnosis and consultation for various sealing problems. We look forward to offering the best sealing solutions for your application. 

PARJET CO., LTD.

Thương hiệu:HiPerSeal®、HiPerLip®

Sản phẩm: vòng đệm PTFE

No.36, Heye 2nd Road., Daliao District, Kaohsiung City 83160, Taiwan (R.O.C.)

Hầu hết người dùng trước đây đều quen thuộc với các chi tiếtbịt kín như phớt dầu, vòng chữ O và vòng đệm thông thường. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của tự động hóa công nghiệp, hầu hết các vật liệu hiện có không còn khả năng đáp ứng yêu cầu. PTFE sở hữu lợi thế về hệ số ma sát thấp, làm cho nó trở thành ứng cử viên cho các ứng dụng ma sát thấp và phá vỡ thấp. Hơn nữa, vòng đệm PTFE được thiết kế với lò xo hợp kim có thể được sử dụng ở nhiệt độ cao hoặc đông lạnh. Do đó, các vòng đệm PTFE được cung cấp năng lượng bằng lò xo và O-Ring trở thành một trong những giải pháp làm kín phổ biến nhất cho tất cả các ngành công nghiệp.

www.parjet.com.tw