GMORS

Vòng đệm lưng

Bảng kích thước tải xuống

back-up-ring-drawing 

  • Tiêu chuẩn kích thước AS568 vật liệu NBR 90 và FKM 90.
  • Có đầy đủ hàng hóa.

Tư vấn hỏi về sản phẩm