GMORS

Gioăng dùng cho y tế

  • Vật liệu theo tiêu chuẩn USP class VI.
  • Sản xuất trong phòng sạch tiêu chuẩn class 100~100,000.
  • Dùng cho linh kiện và thiết bị y tế.

Thị trường liên quan

Tư vấn hỏi về sản phẩm