GMORS

Epichlorohydrin (CO, ECO, GECO)

Hydrin® là tên thương mại của chất đàn hồi epichlorohydrin do Zeon Chemicals sản xuất. Chất đàn hồi epichlorohydrin có sẵn ở dạng homopolyme(CO), chất đồng trùng hợp(ECO,GCO) và terpolmer(GECO). Tất cả các loại cao su epichlorohydrin đều có tính dẻo ở nhiệt độ thấp; khả năng chống dầu, nhiên liệu và dung môi thông thường; khả năng chịu nhiệt độ cao hơn NBR; khả năng kháng thời tiết tốt và có tính năng động cao.

Phản ứng hóa rắn

Lưu hóa lưu huỳnh vs. lưu hóa Peroxide

ECO thường được xử lý bằng Peroxide cho các hợp chất tiêu chuẩn của Ge Mao. Cũng có thể được xử lý bằng lưu huỳnh để cải thiện đặc tính dẻo trong hệ thống động lực nhưng sẽ làm giảm khả năng chịu nhiệt và nén kém hơn.

Các đặc tính phổ biến khác

  • Các ứng dụng điển hình của epichlorohydrin là nhiên liệu hoặc hệ thống LPG trong ô tô.

Hydrin® là nhãn hiệu đã đăng ký của Zeon Chemicals L.P.

Thông tin chung

ASTM D 1418 chỉ định
CO, ECO, GECO
Màu tiêu chuẩn
Đen
ISO/DIN 1629 chỉ định
CO, ECO, GECO
Độ cứng
50-80 Shore A
ASTM D2000 / SAE J 200 Mã
CH
Giá
Trung Bình

Mức nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ thấp tiêu chuẩn
-40°C / -40°F
Nhiệt độ thấp hợp chất đặc biệt
Nhiệt độ cao tiêu chuẩn
100°C / 212°F
Nhiệt độ cao hợp chất đặc biệt
135°C / 275°F

Hoạt động tốt trong môi trường…

  • Dầu khoáng và mỡ
  • LPG, xăng
  • Dầu và mỡ silicon
  • Ozone, phong hóa

Hoạt động kém trong môi trường…

  • Ketones và esters
  • Hydrocacbon thơm và clo hóa
  • Dầu phanh
  • Aldehydes