GMORS

Gioăng kẹp phim

  • Cao su thiên nhiên (Độ dày≧ 0.20mm).
  • Cao su được gia cố bằng vải (Độ dày≧ 0.60mm).
  • Cao su được kẹp với kim loại.
  • Cao su được kẹp với Teflon (PTFE).

Tư vấn hỏi về sản phẩm