GMORS

Phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả - Shainin DOE

Design of Experiments (DOE) là một công cụ nổi tiếng để giải quyết vấn đề. Thường được gọi là Thiết kế thử nghiệm cổ điển (DOE) và Taguchi DOE (Taguchi DOE), hai phương pháp này có hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề chung, nhưng có những hạn chế trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp. Khi có nhiều biến số, tương tác và các vấn đề kỹ thuật và sản xuất lâu dài hoặc mãn tính, có thể mất hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm thử nghiệm và cuối cùng, có thể không thu được kết quả khả quan.

Khách hàng thường đưa ra các vấn đề về sản phẩm, lỗi và các vấn đề thách thức trong sản xuất. Công ty chúng tôi cùng nhau thảo luận và giải quyết, đồng thời hướng tới các giải pháp để có được chất lượng sản phẩm tốt và quy trình sản xuất ổn định. Trong quá trình giải các bài toán thường phải thiết kế thí nghiệm. Đối mặt với các sản phẩm chất lượng cao, các yêu cầu về chất lượng và ứng dụng sao cho mức độ khó trong sản xuất tăng lên cùng với các yêu cầu về chất lượng. Khi sử dụng thiết kế cổ điển của thử nghiệm (DOE) và các công cụ Taguchi DOE để giải quyết các vấn đề phức tạp và khó khăn, các biến chính thường tương tác với nhau và phải mất một số lượng tương đối lớn các thử nghiệm trong một thời gian dài để tạo ra kết quả hạn chế.

Shainin DOE

RedX.jpg

  • Phương pháp hệ thống 10 bước
  • Tìm khóa "X" trong phân tích đa biến
  • Tìm kiếm các biến trao đổi dễ dàng và trơn tru
  • So sánh theo cặp và thí nghiệm Tukey
  • Kỹ thuật tốt nhất để định lượng tác động của từng tương tác
  • Xác nhận quy trình, kiểm soát độ chính xác và kiểm soát trước.

GMORS áp dụng phương pháp Shainin Design of Experiment (Shainin DOE) để chẩn đoán khách quan các yếu tố có thể gây ra sự thay đổi chất lượng sản phẩm bằng cách sử dụng các bản đồ đa biến khác nhau (phương pháp phân cấp, v.v.) để xác định yếu tố đầu vào ảnh hưởng nhiều nhất đến vấn đề thay đổi quy trình, được gọi là Red X. Các thay đổi được thực hiện đối với thiết kế thí nghiệm và mức độ của từng yếu tố, giảm số lượng thí nghiệm và tìm ra nguyên nhân gốc rễ trong một quy trình hiệu quả và tiết kiệm.

pareto-chart-of-the-effects-vn.png

GMORS có thể phân tích hiệu quả các tác động kết hợp của từng tương tác trong một khoảng thời gian ngắn với chi phí và độ phức tạp thấp hơn, đồng thời thông qua phương pháp đơn giản xác minh tính hiệu quả của từng quy trình để tạo ra sự khác biệt đáng kể trước và sau khi cải tiến.