GMORS

Gioăng cho đầu nối bằng búa

Gioăng cho các đầu nối bằng búa thường phải tiếp xúc luồng khí và chất lỏng chảy qua đoạn khớp nối, vì thế lựa chọn hợp chất cao su tối ưu cực kỳ quan trọng. GMORS sản xuất các loại gioăng cho đầu nối bằng búa, kích thước từ 1 đến 2cm, vật liệu đa dạng, trong đó có cả hợp chất kháng RGD.

Thị trường liên quan

Tư vấn hỏi về sản phẩm