GMORS

Xác minh độ tin cậy của thiết kế

Xác minh độ tin cậy của thiết kế. Độ tin cậy là "cách hiệu suất thay đổi theo thời gian"

Độ tin cậy có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với chất lượng. Trong thực tế, hai vấn đề này về cơ bản là khác nhau. Nói một cách đơn giản, độ tin cậy là "cách hiệu suất thay đổi theo thời gian".

Người dùng quan tâm nhất đến nguyên nhân hỏng hóc của sản phẩm và tuổi thọ của sản phẩm. Phòng thí nghiệm GMORS có thể thực hiện phân tích độ tin cậy của vật liệu làm kín thông qua mô phỏng thử nghiệm theo môi trường ứng dụng của người dùng, từ đó cung cấp cho người dùng các sản phẩm đáng tin cậy nhất.

Biểu đồ luồng phân tích độ tin cậy (Weibull)

Biểu đồ luồng phân tích độ tin cậy (Weibull)

Ví dụ về Xác minh Thiết kế Độ tin cậy: Mô phỏng Kiểm tra mức độ tăng Tuổi thọ (ALT)
Giúp khách hàng Dự đoán tuổi thọ sử dụng của vật liệu đàn hồi thông qua Mô phỏng Kiểm tra mức độ tăng Tuổi thọ

reliability-alt