GMORS

Phát triển hợp chất cao su

Tầm quan trọng của việc phát triển vật liệu đối với hiệu suất sản phẩm.

Cao su là một loại chất đàn hồi nhiệt rắn có tính đàn hồi nhớt mà các vật liệu khác không có được. Dựa theo nguồn nguyên liệu, có thể chia thành hai loại: cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp. Có nhiều loại cao su tổng hợp, và tùy thuộc vào loại monome và phương pháp trùng hợp, cao su tổng hợp có thể được điều chế để đạt được độ bền vật lý và khả năng kháng hóa chất mong muốn, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau. Việc lựa chọn đúng vật liệu và thiết kế hợp chất tốt là rất quan trọng.

Phát triển và thiết kế hợp chất
Thông thường, không có hợp chất tiêu chuẩn nào có thể đáp ứng yêu cầu của các môi trường ứng dụng khác nhau. Phát triển vật liệu là rất quan trọng đối với hiệu suất sản phẩm. Cải tiến vật liệu luôn là trọng tâm của Nghiên cứu và Phát triển GMORS và phòng thí nghiệm của chúng tôi được trang bị nhiều khả năng thử nghiệm do đội ngũ kỹ sư R&D của chúng tôi quản lý. 

Phương pháp phát triển vật liệu và thiết kế phức hợp của chúng tôi hướng đến mục tiêu của khách hàng và với nhiều năm kinh nghiệm của mình, chúng tôi giúp khách hàng đạt được lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động của họ.

Với nhiều năm thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp nguyên liệu thô hàng đầu, chúng tôi có thể tùy chỉnh quá trình phát triển nguyên liệu để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Ba cân nhắc chính trong thiết kế hợp chất cao su là kiểm soát chi phí, yêu cầu đặc điểm kỹ thuật và quy trình sản xuất sản phẩm. Tối ưu hóa tìm cách giảm chi phí hoặc cải thiện năng suất và điều này có thể đạt được thông qua việc sử dụng hợp lý các chất phụ gia. Các chất phụ gia bao gồm muội than hoặc chất độn silica, chất làm dẻo, chất lưu hóa, chất xúc tiến, chất bảo vệ (ví dụ: chất chống oxy hóa), chất hỗ trợ xử lý, v.v. Việc sử dụng hợp lý các chất phụ gia này sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất và độ bền của thành phẩm.

Khả năng phân tích và thử nghiệm trong phòng thí nghiệm
Phòng thí nghiệm GMORS đã được cấp chứng nhận phòng thí nghiệm ISO 17025, quy trình và kết quả kiểm tra được công nhận hoàn toàn. Chúng tôi sẽ thúc đẩy sự phát triển vật liệu để tạo ra các thiết kế phức hợp vượt quá mong đợi của khách hàng.

Phòng thí nghiệm cung cấp các dịch vụ từ thiết kế hợp chất và nguyên mẫu đến thử nghiệm vật lý mở rộng hoặc phân tích hóa học để đảm bảo rằng các vật liệu chúng tôi đã phát triển có thể đáp ứng các thông số kỹ thuật của khách hàng. Nếu cần, chúng tôi có thể tiến hành nhiều thử nghiệm hàng loạt và đề xuất các thông số kỹ thuật.

GMORS có một hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ. Tất cả các kết quả thử nghiệm sẽ được đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu và được lưu trữ để giúp nhân viên R&D cải tiến vật liệu và kiểm soát chất lượng.

Danh mục các thiết bị thí nghiệm
capabilities-compound-recipe-design-equipment-photo

Air Plasma
Compression Machine
Compression Set Tester
Constant  Temperature  Chamber
Differential scanning calorimetry (DSC)
Digital 3D Microscope
Durometer Tester  (IRHD & Shore A) 
Friction Test
FT-IR
Kneader
Low Temperature Brittleness Tester
Low Temperature TR10 Tester
Non-stirred Pressure Reactor
Oil Bath
Open Mixer
Optical Microscope
Oven
Ozone Tester
PH Value Tester
Rheometer 
Salt spray Tester
Specific Gravity Tester
Tensile Strength Tester
TGA (Thermogravimetric Analyzer)