GMORS

Vòng gioăng cho packer

Vòng gioăng cho packer là những vòng gioăng đàn hồi linh hoạt, dùng để bịt giữa phần rìa ngoài của ống và vỏ ống, ống lót hay giếng khoan. GMORS sản xuất một loạt vòng gioăng cho packer lỗ khoan, với đặc tính giống nhau, trong thiết kế tùy chỉnh được. 

Thị trường liên quan

Tư vấn hỏi về sản phẩm