GMORS

Phòng sạch

Độ sạch rất quan trọng vì tạp chất có thể gây ra các khuyết tật trong sản phẩm và làm giảm tuổi thọ của sản phẩm.

Yêu cầu về độ sạch của sản phẩm dần trở thành một phần quan trọng trong yêu cầu chất lượng của nhiều ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, hàng không, chất bán dẫn cũng như sản xuất thiết bị y tế. Độ sạch của sản phẩm đề cập đến sự hiện diện của các hạt lạ trên bề mặt sản phẩm. Nói cách khác, đó là mức độ ô nhiễm của bề mặt sản phẩm bởi các tạp chất bên ngoài. Để đạt được tiêu chuẩn yêu cầu về độ sạch, các giới hạn nghiêm ngặt được chỉ định đối với sự hiện diện của các chất gây ô nhiễm, hạt trong không khí, bụi và chất gây ô nhiễm trong môi trường được kiểm soát của phòng sạch. Độ sạch rất quan trọng vì tạp chất có thể gây ra các khuyết tật trong sản phẩm và làm giảm tuổi thọ của sản phẩm.

GMORS bố trí các phòng sạch với mức độ sạch cao nhất để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về độ sạch của sản phẩm. Phòng sạch là một môi trường khép kín nơi các nguồn gây ô nhiễm trong không khí được kiểm soát chặt chẽ và điều đó thường đề cập đến giới hạn số lượng hạt trong một thể tích không gian cụ thể. Các mức phân loại phòng sạch khác nhau tương ứng với lượng hạt bụi mịn tối đa cho phép trong một thể tích không gian nhất định. Nói chung, số lượng hạt trên 0,5μm được sử dụng làm tham chiếu. Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế ISO-14644 là tiêu chuẩn xác định để phân loại các cấp độ phòng sạch.

So sánh giữa các tiêu chuẩn tương đương của ISO 14644-1 & Fed-Std-209E

Phân loại
ISO 14644-1 ISO 3 ISO 4 ISO 5 ISO 6 ISO 7 ISO 8
Tiêu chuẩn 209E 1 10 100 1.000 10.000 100.000

GMORS đã xây dựng các phòng sạch Class 100.000 (ISO Class 8), Class 1.000 (ISO Class 6), Class 100 (ISO Class 5) theo tiêu chuẩn phòng sạch quốc tế ISO-14644. GMORS cung cấp nhiều lựa chọn về cấp độ sạch cho phòng sạch nhằm đáp ứng các yêu cầu sản xuất sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau như công nghiệp ô tô, hàng không vũ trụ, chất bán dẫn và thiết bị y tế. Ngoài việc kiểm tra chất lượng và đóng gói, quy trình làm sạch cũng có thể được thực hiện trong phòng sạch. Điều này sẽ đảm bảo giảm thiểu sự nhiễm bẩn từ các hạt lạ nhỏ li ti còn sót lại trên bề mặt sản phẩm, dẫn đến cải thiện cả chất lượng và số lượng bằng cách nâng cao mức độ sạch của sản phẩm.

Phòng sạch GMORS
Các loại phòng sạch khác nhau theo nhu cầu thị trường tương ứng.
Kiểm tra lượng hạt hàng tuần để đảm bảo mức độ sạch sẽ trong phòng sạch.
Ô tô

Class 100.000
ISO Class 8
Làm sạch và kiểm tra
Y tế

Class 1.000
ISO Class 6
Các công đoạn sản xuất
Chất bán dẫn

Class 100
ISO Class 5
Làm sạch và đóng gói