GMORS

Dầu mỏ và Khí đốt

Hệ thống chất lượng

 • ISO 9001:2015 / JISQ9001:2015

  Hệ thống quản lý chất lượng

 • ISO 14001:2015

  Hệ thống quản lý an toàn môi trường

 • ISO 45001:2018

  Hệ thống quản lý Sức khỏe nghề nghiệp và An toàn lao động

 • ISO/IEC 17025:2017 (LAB TAF)

  Phòng thí nghiệm trong nhà với thiết bị tích hợp đã được chứng nhận về chất lượng

 • RoHS Compliant

  Chúng tôi tuân thủ không sử dụng bất kỳ vật liệu nguy hiểm nào theo yêu cầu của “Chỉ thị RoHS2 EU 2011/65 / EU và ROHS3 Chỉ thị EU EU / 2015/863” trong quy trình hỗn hợp và bất kỳ quy trình nào khác.

 • REACH Compliant

  Chúng tôi xin tuyên bố rằng tất cả các sản phẩm (vật phẩm) đã được thiết kế và sản xuất không chứa SVHC cao hơn giá trị ngưỡng.

Mục lục tải

GMORS đã phát triển một số hợp chất đàn hồi chống nén khí nhanh (RGD) độc đáo để sử dụng trong các ứng dụng Dầu khí, tất cả đều đã được kiểm tra và chứng nhận bởi Element Hitchin. Các hợp chất được thiết kế để chịu được các hóa chất và khí mạnh trong một phạm vi nhiệt độ rộng trong khi vẫn duy trì các đặc tính bịt kín của chúng và các yêu cầu cụ thể là NORSOK M-710 / ISO 23936, NACE TM0297, API6A và TOTAL GS EP PVV 142.
Các vật liệu GMORS đã được chứng nhận

markets/oil-gas-approval-icon.png

Giảm áp suất khí nhanh (RGD): là một hiện tượng có thể xảy ra với một thiết bị làm kín bằng cao su khi tồn tại chênh lệch áp suất lớn giữa các phần bên trong và bên ngoài của nó. Do chênh lệch áp suất, khí có thể khuếch tán hoặc thấm ra khỏi chất đàn hồi khi áp suất giảm nhanh. Do đó, để đánh giá khả năng chống RGD cho các vòng đệm O-Ring, chúng tôi tiến hành các thử nghiệm để tránh hỏng hóc và rò rỉ vòng đệm trong môi trường giảm áp suất nhanh, nhiệt độ cao, áp suất cao, dễ cháy và ăn mòn. Vật liệu RGD thường được thấy trong thị trường Dầu khí, hoặc trong bất kỳ ứng dụng nào mà áp suất khí giảm nhanh có thể xảy ra.

Other Markets