GMORS

Chức năng của phớt thủy lực là chống rò rỉ chất lỏng ra khỏi xi lanh. Các phớt thủy lực cũng cần phải chịu được áp suất và nhiệt độ cao.

GMORS cung cấp nhiều loại phớt cho các ứng dụng phổ biến trong xi lanh thủy lực. Chúng tôi phát triển các vật liệu phù hợp có thể chống mài mòn tốt. 

Các phớt gạt bụi - UA2 / UA4
 

Các phớt piston và trục đối xứng - UF1 / UF2 / UF4 / UH1 / UH2
    

Phớt Piston - UC6

Tư vấn hỏi về sản phẩm