GMORS

Phân tích phần tử hữu hạn (FEA)

GMORS sử dụng phân tích phần tử hữu hạn (FEA) để hỗ trợ khách hàng trong việc đánh giá các vấn đề liên quan đến việc sử dụng phớt.

GMORS sử dụng phân tích phần tử hữu hạn (FEA) để hỗ trợ khách hàng đánh giá các vấn đề liên quan đến việc sử dụng phớt, cũng như tối ưu hóa thiết kế phớt và phát triển phớt mới. Phương pháp được sử dụng trong FEA là chia con dấu cần phân tích thành một phần tử đơn vị hữu hạn và xác định các điều kiện biên theo các điều kiện hoạt động của con dấu. Sau đó, phần mềm máy tính CAE được sử dụng để thực hiện các tính toán tốc độ cao nhằm mô phỏng biến dạng vòng đệm dựa trên các điều kiện biên đã xác định. Kết quả của các tương tác ứng suất tác động lên phớt được trình bày trực quan cho người dùng.

GMORS FEA có những ưu điểm sau

 • Giảm thời gian và chi phí liên quan đến phát triển sản phẩm mới.
 • Hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa thiết kế sản phẩm.
 • Tùy chỉnh thiết kế theo điều kiện làm việc của ứng dụng, chẳng hạn như yêu cầu lắp ráp, yêu cầu về khả năng chịu lực, v.v...
 • Nâng cao chất lượng và chức năng, bằng khả năng dự đoán biến dạng của vòng đệm ở nhiều chế độ khác nhau, do đó cải thiện chức năng tổng thể của hệ thống vòng đệm.
 • Thiết lập cơ sở dữ liệu cho công thức vật liệu GMORS để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và thiết kế các vòng đệm đáp ứng các tiêu chí hiệu suất của môi trường vận hành thực tế.

Dựa trên kết quả của FEA, chúng ta có thể đưa ra những nhận xét sau.

1. Phân bố ứng suất biến dạng:

 • Quan sát sự phân bố ứng suất trên vòng đệm để xác định vị trí ứng suất tiếp xúc lớn nhất và biến dạng lớn nhất, và liệu sự tập trung ứng suất quá mức này có thể dẫn đến hư hỏng bộ phận hay không.
 • So sánh hình dạng hình học của vòng đệm trước và sau khi nén.

2. Phân bố ứng suất tiếp xúc (Lực vòng đệm):

 • Quan sát độ kín tổng thể của vòng đệm sau khi nén.
 • Xác định xem lực bịt kín có thể đáp ứng các yêu cầu của điều kiện làm việc hay không.
 • So sánh độ bền dòng kín trước và sau khi nén.

3. Phân bố lực thông thường (lực tích cực):

 • Quan sát kháng trở gặp phải khi miếng đệm được lắp vào vỏ.
 • Tính ổn định trong quá trình lắp đặt. Hiện tượng đùn và gặm hoặc lăn miếng bịt kín sẽ dẫn đến hư hỏng vật lý.
 • Kháng trở gặp phải trong quá trình lắp ráp và tháo gỡ.