GMORS

Trở lại bảng liệt kê

Vi phim GMORS 「GMORS, Hạnh phúc của chúng tôi, Sự hài lòng của bạn.」

2017/04/06
Video

Ánh nắng ấm áp làm bừng sáng con đường quê ở làng Định Niên, thành phố Trường Hóa. Đó là nơi GMORS bắt đầu.

Chúng tôi gắn bó với việc sản xuất các loại phớt chất lượng hàng đầu trong nhiều năm bằng cách sử dụng các kỹ thuật R&D tinh tế và bởi khả năng sáng tạo của chúng tôi.

Chúng tôi đánh giá cao niềm vui trong công việc và giao tiếp hiệu quả trong các cuộc họp để  phát triển.

Chúng tôi tự hào mang đến sự chăm chút tỉ mỉ ở từng chi tiết với khát vọng kiên định và quyết tâm của mình.

Từ nhà máy cũ đến địa điểm mới, từ quá khứ đến tương lai, chúng tôi tiếp tục đi trước. GMORS, thực hiện ước mơ hạnh phúc của chúng tôi.